Příměstské tábory 2022 – nově i pro nejmenší

Vážení rodiče, milé děti,

v létě 2022 bude M – School pořádat dva druhy příměstských táborů zaměřené na hudbu i anglický jazyk. Program bude připraven každý den od 8:00 do 15:00 hodin. Minimální počet účastníků pro otevření tábora je 5, v ceně tábora je zahrnut program, obědy a pitný režim.

Přihlašovat se můžete do konce června. Pro přihlášení stačí zaslat e-mail na adresu
vyuka@m-school.cz.

Pozn. Pokud dáte dohromady skupinku a vyhovuje Vám jiný termín, vytvořím Vám tábor plný zábavného učení přímo na míru.

Anglický tábor:

  • 18. – 22. července 2022, cena 2.600,- Kč
  • 15. – 19. srpna 2022, cena 2.600,- Kč – pro nejmenší

Týden plný anglické konverzace, her a zábavy. Zaměříme se na správnou výslovnost, naučíme se nová slovíčka, idiomy, jazykolamy a především budeme neustále mluvit.
Důraz bude kladen na aktivní používání jazyka ve všech možných situacích. Program bude uzpůsobený jednotlivým účastníkům dle věku a úrovně.

V srpnu se nově uskuteční tábor pro nejmenší, který je vhodný pro všechny děti od 4 let. Budeme si hrát, zpívat, naučíme se anglické básničky a nová slovíčka.
Vše zábavnou a nenucenou formou výuky.

Hudební tábor:

  • 25. – 29. července 2022, cena 2.600,- Kč

Hudební soustředění:

  • 22. – 26. srpna 2022, cena 2.600,- Kč

Hudební tábor i soustředění budou zaměřené na celostní rozvoj hudebnosti dětí. Zábavnou a hravou formou se naučíme aktivně vnímat hudbu, zahrajeme si na hudební nástroje, zapojíme rytmus, intonaci, zpěv i pohyb. Položíme základy správnému dýchání a používání hlasu a vše propojíme s vlastní kreativitou. Složíme vlastní písničky a vytvoříme zpěvník. Zkrátka v sobě nalezneme toho pravého umělce.

Hudební tábor je vhodný pro všechny děti od 5 let, nezáleží na tom, zda již mají zkušenosti s hudbou či nikoliv. 

Hudební soustředění je určené pro hudebníky od 9 let. Program bude trochu odbornější, ale stejně zábavný.