M – School

Něco „málo“ o mně:

Mgr. Michala Semrádová - něco málo o M - School

Každý má své začátky. Já začínala s hudbou i anglickým jazykem jako každý jiný žák základních a uměleckých škol. Vždy jsem však toužila naučit se něco víc a něco jiného. Svou myšlenku odlišovat se od klasické výuky jsem plně rozvinula při studiu na Masarykově univerzitě. Mými hlavními obory byla hudba a anglický jazyk, ke kterým jsem dále absolvovala předměty z oborů pedagogiky a psychologie. V únoru roku 2019 jsem úspěšně složila státní zkoušky z Anglického jazyka a literatury, jejíž součástí byla především didaktika Aj, literatura a vybrané jazykové disciplíny, dále z Pedagogiky, Psychologie a samozřejmě Hudební výchovy, která zahrnovala státní zkoušku z klavíru, zpěvu, dějin hudby a didaktiky Hv. Po pěti letech studia jsem tak absolvovala s červeným diplomem.

Ukončením studia na MU však mé vzdělávání nekončí. Ráda absolvuji různé semináře nebo workshopy. Příkladem může být kurz vokologie, diagnostiky, prevence a rehabilitace hlasu, který jsem absolvovala pod vedením pedagogů z HAMU.

Právě při studiu na Masarykově univerzitě jsem se setkala s novými metodami výuky. Těmito metodami jsem se intenzivně zabývala a postupně je aplikovala ve svých vyučovacích hodinách.  

Tyto dnes zvané „alternativní“ metody si nacházejí stále častěji své místo ve světě a čím dál více lidí objevuje jejich kouzlo. 

Dnes už je možné začít s hrou na nástroj nebo zpěvem ve starším věku, při studiu na střední škole, nebo v dospělosti. Existují lepší strategie, jak se naučit slovíčka a překonat pomyslné bariéry při konverzaci v cizím jazyce. Pro mě se alternativní vzdělávání stalo nedílnou součástí výuky. Ve svých hodinách se snažím žákům předávat nejen znalosti a dovednosti, ale také svůj entuziasmus a lásku k předmětu.

Mgr. Michala Semrádová

Během své praxe stále zjišťuji, že už nezáleží na věku či talentu. Pokud chce člověk opravdu něco umět, bude se tomu věnovat a půjde do toho naplno, vždy lze dosáhnout skvělých výsledků. Jestli se tedy bojíte, že nemáte hudební sluch, těžko si pamatujete slovíčka nebo nedokážete stvořit anglickou větu, vězte, že vždy existuje způsob, který Vám učení usnadní.
Tyto starosti už po chvíli studia přestanete vnímat.

Nebojte se začít!