English for Fun

Druhy výuky

Výuka anglického jazyka (různé druhy vyučovacích metod dle zaměření hodiny a výuky)

Příprava na maturitu či přijímací zkoušky na SŠ či VŠ

Doučování při ZŠ, SŠ, VŠ (fonetika a fonologie, syntax, lexikologie, stylistika, …)

Anglický jazyk pro nejmenší (hry, říkanky, zpěv, poslech)

Začínáme spolu (určeno pro děti ve věku 4 – 6 let a jejich dospělý doprovod)

Face-to-face/Online

Anglický jazyk se v dnešní době stává nezbytnou součástí vzdělání každého jednotlivce a bývá předpokladem pro jakékoliv studium nebo činnost. Cizí jazyk však nekopíruje stejné principy jako výuka mateřského jazyka a často proto dochází ke střetu myšlenek, jak cizí jazyk vyučovat. Ve školách vyučují učitelé jednou metodou, která nemusí vyhovovat každému.

Ve světě moderních technologií postupují ve svém vývoji i možnosti výuky cizích jazyků. Je proto bez problémů možné vyučovat anglický jazyk i na dálku prostřednictvím internetu. Tento způsob výuky si v dnešním uspěchaném světě získává čím dál více příznivců. Internet je plný autentických zdrojů, které se dají využít ve výuce. Vytváří se stále nové výukové portály, materiály a hry sloužící k lepšímu upevnění učiva a větší motivaci žáků k učení. Nabízím proto kromě výuky face-to-face ve třídě i možnost výuky po internetu. Můžete se tak vzdělávat v domácím prostředí.

Díky svému studiu na univerzitě jsem měla možnost zkoumat různé klasické i alternativní metody výuky, zjistila jejich výhody a nevýhody a mohu je tak uplatňovat v praxi v závislosti na každém jednotlivci. Záleží proto pouze na Vás, jak se budete cizí jazyk učit a jakou metodu spolu zvolíme. Ať už se chcete učit anglický jazyk od samotných začátků, více se zaměřit na gramatiku či konverzaci, nebo Vám nestačí rozsah školní výuky a máte touhu se naučit něco navíc, ráda Vám připravím hodiny na míru.

Zaujala Vás výuka? Přihlaste se na výuku anglického jazyka v M-School ⇒ 

systweak advanced driver

god of war 3 Pc download top second monitor for streaming