Klavír pro radost

Druhy výuky

Výuka hry na klavír (děti i dospělí)

Příprava na talentové zkoušky (SŠ, VŠ)

Příprava na maturitní zkoušku z hudební výchovy

Doučování při SŠ či VŠ hudebního zaměření (sbormistrovství, dirigování, hudební didaktika, harmonie, analýza, intonace, …)

Práce v programu MuseScore (notační program)

Věřím, že hře na klavír se může naučit každý bez ohledu na věk či předchozí hudební zkušenosti. Jediné, co musíte mít, je píle a trpělivost. 

Nové pojetí výuky hry na klavír, ať už akustický či digitální, se zaměřuje nejen na moderní hudbu, ale i na výuku dle individuálního přání. Styl výuky je založený především na předávání lásky k hudbě a rozvoji samostatného hudebního myšlení. Během výuky dávám dětem prostor pro jejich tvořivost, nápady a improvizaci. Každá skladba či písnička může být zahrána nepřeberným množstvím způsobů, záleží jen na vlastní interpretaci každého žáka.

Ve výuce využívám metodu harmonizace, jejímž základem je položení tonálních základů a hra podle akordů. Žáci si tak osvojí nejen notu po notě, ale také různé vazby a propojení, které se v písních vyskytují. Po krátké době už tak žáci začínají být při hře samostatnější a zvládnou si zahrát pro radost písničky dle jejich vlastního výběru.

Co se žáci v hodinách naučí?

  • Základy hudební nauky
  • Využití akordické hry a kadencí
  • Různé druhy doprovodů, improvizace
  • Hudební analýza
  • Základy hudební skladby (skládání písní)
  • Písně různých hudebních žánrů
  • Repertoár dle přání žáka

MuseScore

Klavíristé i zpěváci mohou využít výhody programu MuseScore. Předělávání písní, změna melodie, transpozice do jiných tónin, které budou při hře i zpěvu příjemnější posazení ruky nebo hlasové poloze, naučení se vícehlasu, přidání dalších hlasů do partu či tvorba vlastních melodií od jednoduchých písní po orchestrální skladby, k tomu všemu můžeme MuseScore využít.
Sama  v  hudebním programu velmi ráda pracuji a ráda představím výhody a možnosti počítačové technologie i Vám.

Zaujala Vás výuka? Přihlaste se na výuku klavíru v M-School ⇒